NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

 

PLACENÍ STRAVNÉHO
viz provozní řád oddíl 4

BEZHOTOVOSTNĚ

1. INKASO - inkasováno zálohově vždy 15. v měsíci. Strávníci jsou ke stravě automaticky přihlášeni na celý měsíc. Odhlášky jsou odečítány ze záloh na další měsíc. Případný přeplatek či nedoplatek je vyúčtován v měsíci červenci č.účtu 2901367175/2010

2. PLATEBNÍ PŘÍKAZ – strávník převede libovolnou částku (minimálně cena stravného x počet stravných dnů v daném měsíci) na náš účet u FIO banky č.účtu 2901367175/2010 pod variabilním symbolem, který dostane v jídelně (naleznete také v sekci on-line objednávka, pod ikonkou informace) Obědy si musí přihlásit sám po připsání financí na účet strávníka (box, internet).!!!!!

HOTOVĚ

1. na měsíc předem. Při platbě se obědy přihlašují. Přeplatky se odečtou od následujícího měsíce.

2. vložením libovolné částky. Obědy si strávík přihlašuje sám (box, internet)

Upozornění: v případě platby v hotovosti je přeplatek na žádost vyplacen strávníkovi po ukončení stravování nebo na konci školního roku (strávník si zůstatek hlídá sám). Pokud se strávník odhlašuje osobně v účtárně, je mu případný přeplatek vrácen automaticky. První měsíc stravování (platí pro nové strávníky) je nutno zaplatit hotově i v případě, že strávník bude dále platit inkasem (pokud nepřinese s sebou souhlas s inkasem, nebo již bude po inkasním období, tj. po 15.dnu v měsíci).

Neuhrazená platba je strávníkovi oznámena bezodkladně po zjištění této skutečnosti. Využíváme k tomu zejména elektronickou poštu, případně SMS. Neuhrazenou platbu uhradí strávník hotově v kanceláři, případně zašle na náš účet pod variabilním symbolem strávníka. Naleznete ho v sekci on-line objednávka, pod ikonkou informace.

 

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
viz provozní řád oddíl 5

Přihlášky / odhlášky ze stravování
Přihlášky či odhlášky akceptujeme telefonicky nebo pomocí SMS na čísle 601 389 360 v pondělí nebo jiný první den po volném dni do 8.00 hod., v ostatní dny do 7.00 hod. Přihlásit či odhlásit se lze také v boxu - den předem. Při použití internetové služby ( na základě registrace) při přihlašování stravy dochází ke zpoždění dvou dnů stejně jako při změně jídla.
Strávníci jsou povinni odhlašet obědy sami, i když jde o akce pořádané školou (škola nehlásí výlety, týdenní pobyty třídy a pod. !!!! )
Změnit oběd z I. na II. či III. chod lze pouze v boxu či internetem a to dva dny předem ( př. v pondělí na středu. Pozor!! Pokud měníte v pondělí na úterý, tento oběd si odhlásíte!!!).
Pravidelné odhlášky - strávníci si mohou nahlásit pravidelné odhlášky (pátky, sudé či liché týdny atd.). Platí do odvolání.
Strávníci platící inkasem jsou automaticky přihlášeni po celou dobu předpokládaného studia ( ZŠ do 9. ročníku, SŠ do 4. ročníku tj. v září mají nahlášen oběd již první den zahájení školního roku!!!!!).
Strávníci platící hotově nebo platebním příkazem jsou přihlášení až po zaplacení stravy (v případě bezhotovostní platby se přihlašují sami – box, internet, po obdržení částky jídelnou).

 

STAV KONTA
viz provozní řád oddíl 7

Každý strávník může zjistit :
      a) denně na obrazovce v boxu nebo na internetu (nutnost bezplatné registrace v kanceláři)
      b) telefonicky v kanceláři ŠJ – v pracovní dny od 7:30 hodin do 15:00 hodin

 

VÝDEJ OBĚDŮ
viz provozní řád oddíl 2

Pracovní doba:
5:30 - 15:00
Provozní doba kanceláře:
obědy do jídlonosičů 11:00 - 11:45
Výdejní doba:
obědy do jídlonosičů 11:00 - 11:45
obědy malá jídelna 11:45 - 14:45
obědy velká jídelna 11:00 - 14:45

 

PRÁZDNINY
viz provozní řád oddíl 9

V těchto dnech je strávník automaticky odhlášen. V případě, že jídelna vaří, musí se každý strávník přihlásit osobně v kanceláři účetní. Cena je stejná jako pro „cizí strávníky“.