NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

 

PLACENÍ STRAVNÉHO
viz provozní řád oddíl 4

Sporožiro a bankovní účty - inkasováno zálohově vždy 5. v měsíci. Odhlášky jsou odečítány ze záloh na další měsíc. Případný přeplatek či nedoplatek je vyúčtován v měsíci červenci.
Poštovní poukázky - vyzvednout do konce předchozího měsíce. Splatnost do 3. dne v měsíci, kterého se platba týká. Odhlášky se odečítají od následujícího měsíce.
Hotovostní platby – na měsíc předem. Přeplatky se odečtou od následujícího měsíce.
Upozornění: v případě platby složenkou nebo hotově, je přeplatek na žádost vyplacen strávníkovi po ukončení stravování nebo na konci školního roku (strávník si zůstatek hlídá sám). Pokud se strávník odhlašuje osobně
v účtárně, je mu případný přeplatek vrácen automaticky.
První měsíc stravování (platí pro nové strávníky) je nutno zaplatit hotově i v případě, že strávník bude dále platit převodem (pokud nepřinese s sebou souhlas s inkasem, nebo již bude po inkasním období, tj. po 5.dni v měsíci).

Neuhrazená platba z účtu nebo sporožira je strávníkovi oznámena bezodkladně po zjištění této skutečnosti. Strávník je "zablokován", snímač oznámí neznámou kartu a je vyzván kuchařkou, aby konzultoval tuto událost v kanceláři. Tam obdrží oznámení o neprovedené platbě, na kterém je vyčíslena částka a termín splatnosti. Následně
je "odblokován" a může jít na oběd. Neuhrazenou platbu uhradí strávník hotově v kanceláři.

 

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
viz provozní řád oddíl 5

Přihlášky / odhlášky ze stravování
Přihlášky či odhlášky akceptujeme telefonicky nebo osobně v pondělí nebo jiný první den po volném dni do 8.00 hod.,
v ostatní dny do 7.00 hod. Přihlásit či odhlásit se lze také v boxu či přes internet ( pokud je strávník k této možnosti zaregistrován). V tomto případě jsou odhlášky prováděny den předem.
Strávníci jsou povinni odhlašet obědy sami, i když jde o akce pořádané školou (škola nehlásí výlety, týdenní pobyty třídy a pod. !!!! )
Změnit oběd z I. na II. chod lze pouze v boxu či internetem a to dva dny předem ( př. v pondělí na středu. Pozor!! Pokud měníte v pondělí na úterý, tento oběd si odhlásíte!!!).
Pravidelné odhlášky - strávníci si mohou nahlásit pravidelné odhlášky (pátky, sudé či liché týdny atd.). Platí do odvolání.
Strávníci platící převodem jsou automaticky přihlášeni po celou dobu předpokládaného studia ( ZŠ do 9. ročníku, SŠ do 4. ročníku tj. v září mají nahlášen oběd již první den zahájení školního roku!!!!!).
Strávníci platící hotově nebo složenkou jsou přihlášení po vyzvednutí složenky nebo zaplacení stravy.

 

STAV KONTA
viz provozní řád oddíl 7

Každý strávník může zjistit :
      a) denně na obrazovce v boxu nebo na internetu (v případě registrace)
      b) telefonicky v kanceláři ŠJ – v pracovní dny od 7:30 hodin do 15:00 hodin

 

VÝDEJ OBĚDŮ
viz provozní řád oddíl 2

Pracovní doba:
6:00 - 15:00
Výdejní doba:
obědy do jídlonosičů 11:15 - 11:45
obědy 11:45 - 14:45

 

PRÁZDNINY
viz provozní řád oddíl 9

V těchto dnech je strávník automaticky odhlášen. V případě, že jídelna vaří, musí se každý strávník přihlásit osobně v kanceláři účetní. Cena je stejná jako pro „cizí strávníky“.