AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z JÍDELNY

 

V pátek 1.2. jsou pololetní prázdniny

Všichni strávníci jsou odhlášeni.

Kdo chce jít na oběd, musí se SÁM přihlásit v kanceláři jídelny, internetem, případně v boxu.

 

K přihlašování i odhlašování obědů můžete využít mobilní telefon 601 389 360.
SMS zprávy: jméno, příjmení, zkratka školy (G, KG, OA, ZŠ,) třída, (příklad: Jan Novák, ZŠ,1A. OD 1.10 - 4.10. odhlásit )

Náhradní stravenky jsou zpoplatněny částkou 2,-kč , přičemž 5x v měsíci je vydána zdarma.

Na podnět pana ředitele Mgr. Martina Hlávky ze Základní školy T.G. Masaryka Třebíč reagujeme na změnu jídelníčků, kterou jedni vítají, druzí zatracuji....
Ke stažení jako soubor .pdf: >>ZDE<<

Dále pak Nutriční doporučení Ministrstva zdravotnictví ČR pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách
Ke stažení jako soubor .pdf: >>ZDE<<

Hodnocení našeho jídelníčku - kontrola provedená 23.12.2015 Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina.
Ke stažení jako soubor .pdf: >>ZDE<<

NAŠE ČINNOST

Jsme významným stravovacím zařízením, nacházejícím se v centru Třebíče. Naší prioritou je kvalitní a vyvážená strava. Nabízíme příjemné prostředí a denně chutné jídlo - výběr ze dvou chodů.

HLAVNÍ ČINNOST

Naší hlavní činností je poskytování stravování v souladu se Zákonem č. 561/2004 (školský zákon), Vyhláškou č 107/2005 Sb. o školním stravování a Zřizovací listinou příspěvkové organizace. V rámci hlavní činnosti poskytujeme stravování vybraným středním školám (Gymnáziu, Hotelové škole, Katolickému gymnáziu a Obchodní akademii) a Základní škole T.G.Masaryka.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Je povolena Zřizovací listinou a řídí se příslušnými zákony a vyhláškami. Poskytujeme stravování občanům Třebíče a okolí, zaměstnancům různých organizací a firem, umožňujeme stravování "přes ulici", tj. do jídlonosičů.
Uzavíráme smlouvy o závodním stravování.
Pořádáme akce - oslavy při různých příležitostech, večírky, rauty apod.

ÚČAST V SOUTĚŽÍCH

Dne 10.11.2018 naše jídelna získala 1. místo v celorepublikové soutěži soutěž o NEJLEPŠÍHO KUCHAŘE VE SPOLEČNÉM STRAVOVÁNÍ. Letos poprvé se soutěžilo ve dvou kategoriích: nejchutnější svačinky v MŠ a nejchutnější hlavní pokrm v ZŠ., pod záštitou Asociace kuchařů a cukrářů ČR.
V dvanáctičlenné porotě zasedli přední kuchaři naší republiky, nutriční terapeuti, děti ze škol a také herečka Markéta Hrubešová, která je tváří soutěže školních jídelen již několik let.
Více o soutěži...zde.....

Dne 25.8.2015 naše jídelna získala 4. místo v celorepublikové soutěži NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ OBĚD 2015, pořádanou Společností pro výživu. (O vítězi rozhodla porota složená ze zástupců ministerstev školství a zdravotnictví, České školní inspekce, Asociace kuchařů a cukrářů, Společnosti pro výživu, Magistrátu města Brna a především dvou žáků)
Diplom ze soutěže ...zde...

Dne 1.2.2013 byla v rámci preventivního projektu VZP Žij zdravě vyhlášena soutěž o nejlepší školní oběd na téma "Drůbež v jídelníčku školních jídelen". Jejím cílem je upozornit na zvyšující se celospolečenský problém, který představuje dětská nadváha a obezita.
Více o soutěži ...zde...