AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z JÍDELNY

 

 

Na podnět pana ředitele Mgr. Martina Hlávky ze Základní školy T.G. Masaryka Třebíč reagujeme na změnu jídelníčků, kterou jedni vítají, druzí zatracuji....
Ke stažení jako soubor .pdf: >>ZDE<<

Dále pak Nutriční doporučení Ministrstva zdravotnictví ČR pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách
Ke stažení jako soubor .pdf: >>ZDE<<

Hodnocení našeho jídelníčku - kontrola provedená 23.12.2015 Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina.
Ke stažení jako soubor .pdf: >>ZDE<<

NAŠE ČINNOST

Jsme významným stravovacím zařízením, nacházejícím se v centru Třebíče. Naší prioritou je kvalitní a vyvážená strava. Nabízíme příjemné prostředí a denně chutné jídlo - výběr ze dvou chodů.

HLAVNÍ ČINNOST

Naší hlavní činností je poskytování stravování v souladu se Zákonem č. 561/2004 (školský zákon), Vyhláškou č 107/2005 Sb. o školním stravování a Zřizovací listinou příspěvkové organizace. V rámci hlavní činnosti poskytujeme stravování vybraným středním školám (Gymnáziu, Hotelové škole, Katolickému gymnáziu a Obchodní akademii) a Základní škole T.G.Masaryka.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Je povolena Zřizovací listinou a řídí se příslušnými zákony a vyhláškami. Poskytujeme stravování občanům Třebíče a okolí, zaměstnancům různých organizací a firem, umožňujeme stravování "přes ulici", tj. do jídlonosičů.
Uzavíráme smlouvy o závodním stravování.
Pořádáme akce - oslavy při různých příležitostech, večírky, rauty apod.

ÚČAST V SOUTĚŽÍCH

Dne 25.8.2015 naše jídelna získala 4. místo v celorepublikové soutěži NEJLEPŠÍ ŠKOLNÍ OBĚD 2015, pořádanou Společností pro výživu. (O vítězi rozhodla porota složená ze zástupců ministerstev školství a zdravotnictví, České školní inspekce, Asociace kuchařů a cukrářů, Společnosti pro výživu, Magistrátu města Brna a především dvou žáků)
Diplom ze soutěže ...zde...

Dne 1.2.2013 byla v rámci preventivního projektu VZP Žij zdravě vyhlášena soutěž o nejlepší školní oběd na téma "Drůbež v jídelníčku školních jídelen". Jejím cílem je upozornit na zvyšující se celospolečenský problém, který představuje dětská nadváha a obezita.
Více o soutěži ...zde...